< WSTECZ

ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI

Zgłoszenie nieobecności Na tej stronie można zgłosić nieobecność, która daje szansę  odrobienia zajęć już opłaconych na innych możliwych, wskazanych przez nas zajęciach. Prosimy w "uwagach" wpisać jakiej lekcji, kursu lub zajęć dotyczy nieobecność oraz wpisać dane kursanta. W przypadku osób nieletnich prosimy o wpisanie poprawnie imienia i nazwiska kursantki / kursanta a dane kontaktowe do rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy pamiętać, że zgłoszenie nieobecności należy wysłać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Zgłoszenia wysłane w późniejszym terminie lub z datą wsteczną nie są rozpatrywane. Zgłoszenia wysyłane pocztą e-mail lub smsem nie są brane pod uwagę. Nieobecności można odrabiać w ramach naszego regulaminu zajęć. Żadne opłaty nie przechodzą na kolejne miesiące. Nie zawsze jest możliwe odrobienie zajęć. Możliwość zależy od terminów oraz rodzaju kursów i wolnych miejsc. Zawsze jednak staramy się pomóc byście mogli Państwo potańczyć :) W przypadku planowanej nieobecności na kilku zajęciach pod rząd należy wysłać oddzielne zgłoszenie na każdy termin lekcji. By odrobić lekcję trzeba mieć uregulowaną płatność za miesiąc bieżący. W przypadku nieobecności, które wypadają pod koniec miesiąca, można takie zajęcia odrobić najdalej 15go dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego pod warunkiem uregulowanych płatności również za kolejny miesiąc kalendarzowy. Należy pamiętać, że opłaty nie przechodzą na kolejne miesiąca a odrobienie zajęć polega na uczestnictwie w innych zajęciach wskazanych przez organizatora gdy jest taka możliwość i wolne miejsce. W przypadku kursantów naszych partnerów kart systemowych jak np. Medicover, kaucja lub wszelkie opłaty w tym przypadku przepadają bez względu na wysłanie informacji o nieobecności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących nieobecności prosimy również o kontakt poprzez poniższy formularz.

NIEOBECNOŚĆ ZGŁASZAMY TYLKO POPRZEZ FORMULARZ NA TEJ STRONIE

Prosimy pamiętać, że zgłoszenie nieobecności należy wysłać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Zgłoszenia wysłane w późniejszym terminie lub z datą wsteczną nie są rozpatrywane. Zgłoszenia wysyłane pocztą e-mail lub smsem nie są brane pod uwagę. Przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność wpisanych danych. Adres e-mail oraz telefon muszą być zgodne z tym jakie podawali Państwo zapisując siebie lub dziecko na nasze zajęcia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełniając formularz poniżej w rubryce "uwagi"  prosimy wpisać jakiej dokładnie grupy lub kursu dotyczy zgłaszana nieobecność oraz swoje uwagi czy pytania do ewentualnego odrobienia nieobecność. Prosimy pamiętać by każdą lekcję, dzień treningowy zgłaszać jako oddzielne zgłoszenie.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy odświeżyć stronę.

W urządzeniach marki apple formularz działa w przeglądarce Google Chrom

W razie problemów z formularzem prosimy odświeżyć stronę i poczekać.