< INDEX

KAUCJA

informacja dla osób posiadających karty naszych partnerów

Wymagamy wpłaty kaucji dla wszystkich osób zgłaszających się na zajęcia.

HONORUJEMY DALEJ KARTY BEZ DOPŁAT ALE WYMAGAMY KAUCJI, KTÓRA JEST JEDYNĄ FORMĄ REZERWACJI

W TYM MOMENCIE HONORUJEMY TYLKO PARTENERA MEDICOVER SPORT

OD MARCA PRAWDOPODOBNIE ZMIANA WARUNKÓW UDZIAŁU. PROSIMY O KONTAKT OSOBY ZAINTERESOWE UDZIAŁEM W NASZYCH ZAJĘCIACH W OPARCIU O TEN PAKIET

Kolejni partnerzy pojawią się wkrótce po ustaleniu szczegółów współpracy

WSZYSTKIE OSOBY CHCĄCE SKORZYSTAĆ Z NASZYCH ZAJĘĆ I POSIADAJĄCE USŁUGĘ POWYŻSZYCH PARTNERÓW POWINNY WYSŁAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JAK WSZYSCY PODAJĄC DODATKOWO W RUBRYCE UWAGI DANE KARTY   ( np. MEDICOVER Sport - numer klienta ) Osoba, która chce uczestniczyć w zajęciach, zobowiązana jest do wpłaty 40pln w ramach kaucji na nasze konto po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu. Kaucja przepada w przypadku braku pojawienia się na zajęciach i należy wtedy dokonać kolejnej wpłaty, gdy chcą Państwo kontynuować treningi po przerwie. Zwrot kaucji za pierwszy trening w przypadku rezygnacji lub braku udziału w zajęciach jest niemożliwy. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach kaucja jest zwracana pod warunkiem zgłoszenia tej informacji mailowo bądź smsowo na numer 602 799 722 najpóźniej na 3 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Wpłata kaucji dotyczy najbliższej możliwej daty treningu grupy do której się Państwo zapisali chyba, że w przelewie zaznaczona będzie konkretna data treningu, od którego chcą Państwo rozpocząć treningi. Kaucja przepada również kiedy okaże się, że osoba korzysta z nieaktywnej już karty partnera lub nie ma przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich należy okazać legitymację szkolną. Prosimy sprawdzić czy Państwa karta jest ważna i czy posiadacie Państwo aktywną usługę przed zapisaniem się na zajęcia i wpłatą kaucji. Jeżeli osoba zgłoszona pojawi się na wszystkich zajęciach w danym miesiącu, na które się zapisała to kaucja zwracana jest na konto, z którego została wpłacona lub na konto, które zostanie przez Państwa wskazane po zgłoszeniu rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na 3 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego kaucja przechodzi automatycznie na kolejny miesiąc. Kaucja pobierana jest za te zajęcia, na które osoba nie przyszła. Jeżeli zapisują się Państwo na kilka kursów w różne dni należy dokonać oddzielnych wpłat kaucji na poszczególne zajęcia. W przypadku konieczności potwierdzenia mozliwości udziału w zajęciach ze strony organizatora w związku z oczekiwaniem na wolne miejsce dla klienta, kaucja już wpłacona na konto bez potwierdzenia wolnego miejsca ze strony organizatora uaktywnia się w momencie gdy klient zostanie poinformowany o wolnym miejscu na zajęcia, których dotyczy wpłacona kaucja. W przypadku zapisania się na kurs pod koniec miesiąca, którego ostatnie zajęcia odbywają się 3, 2 dni lub ostatniego dnia miesiąca, klient ma prawo do uczestniczenia tylko w jednej lekcji a kaucja zostanie mu zwrócona pod warunkiem zgłoszenia takiej chęci podczas wysyłania formularza zgłoszeniowego na zajęcia i wysłania do nas informacji o rezygnacji mailem lub smsem na numer 602 799 722 najpóźniej godzinę po zakończeniu się tej lekcji. Prosimy pamiętać, że nie należy wpłacać kaucji bez otrzymania potwierdzenia wolnego miejsca w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Wpłata takiej kaucji funkcjonuje tak samo jak u osób, które oczekują na zwolnienie się miejsca na kurs ze strony organizatora co wyjasnione jest powyżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pytania poprzez e-mail. Każdy użytkownik programu partnerskiego zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i zapoznania się z nim przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Organizator ma prawo do odmowy udziały w zajęciach w przypadku braku uregulowanej wpłaty kaucji w dniu lekcji lub w terminie wskazanym w mailu na prośbę organizatora. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

KAUCJA DLA OSÓB NIEZALEŻNIE OD RODZAJU I SYSTEMU PROGRAMU PARTENRSKIEGO WYNOSI - 40 PLN

Wpłatę należy uregulować na konto

DANCE4FUN - mBank 83 1140 2004 0000 3602 3780 0477

wpisując w tytule przelewu

"DANCE4FUN - kaucja - rodzaj zajęć na jakie się państwo zgłosili lub dziecko - imię i nazwisko"

np.  "DANCE4FUN - kaucja - akrobatyka - Jan Kowalski"

  lub jeżeli jest to jednorazowy trening ( musi być nasza zgoda ) dodając dokładną datę

 "DANCE4FUN - kaucja - akrobatyka - 4 marca 2022 - Jan Kowalski"

Dodatkowa informacja dla posiadaczy usługi

MEDICOVER Sport

Na zajęcia wpuszczamy wyłącznie po otrzymaniu przed lekcją sms'a systemowego potwierdzającego możliwość wejścia Państwa na zajęcia. W przypadku braku smsa z systemu możemy wpuścić na zajęcia jednak przepada kaucja.

Należy wysłać ze swojego telefonu komórkowego SMS o treści - numer wybranej usługi :

2822 -  akrobatyka        2818 - taniec

na numer : +48 661 000 556

Otrzymasz zwrotny SMS z kodem weryfikacji wejścia a my potwierdzenie.